Η ιδανική λύση για τον γονέα

Για όσους δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν με την καθημερινή μελέτη των παιδιών τους. Ακόμη, αφορά εργαζόμενους γονείς που θέλουν να έχουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο με τα παιδιά τους, αλλά και γονείς οι οποίοι θέλουν τα παιδιά τους να αποκτήσουν τη δυνατότητα να μελετούν σωστά και μεθοδικά μόνα τους. Επίσης, καλύπτει απόλυτα και τους γονείς που δεν έχουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να προετοιμάσουν σωστά τα παιδιά τους.