Μαθησιακές δυσκολίες

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η πολυαισθητηριακή προσέγγιση (εικόνα, ήχος, animation) στην καθημερινή μελέτη λειτουργεί ευεργετικά σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Το eStudy είναι σχεδιασμένο από έμπειρους ειδικούς παιδαγωγούς στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Στόχος είναι η ταυτόχρονη ενεργοποίηση όρασης και ακοής με σκοπό την εμπέδωση ακόμα και των δυσκολότερων εννοιών. Παράλληλα, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο καθιστώντας τους μαθητές ενεργούς δέκτες.