Οπτικοακουστική μελέτη

Η μελέτη γίνεται με ένα μοναδικό συνδιασμό εικόνας, ήχου και animation. Η πρωτοποριακή εφαρμογή εικόνας, ήχου και animation στο eStudy εξασφαλίζουν την κατανόηση ακόμα και των δυσκολότερων εννοιών της διδακτέας ύλης.