Απόκτησε ζωντανή επικοινωνία

με καθηγητή της επιλογής σου, επίλυσε τις απορίες σου και εμπλούτισε τις γνώσεις σου με επιπλέον διαδραστικό υλικό. Στην περίπτωση που ο μαθητής εξακολουθεί να έχει κάποια απορία μετά τη μελέτη του μέσα από το eStudy, έχει τη δυνατότητα να έρχεται σε απευθείας ζωντανή επαφή με καθηγητή της επιλογής του μέσω της οπτικοακουστικής υπηρεσίας της Τηλεδιάσκεψης. Μία υπηρεσία εντοπισμένη στην ιδιαιτερότητα και τις ικανότητες ή τις τάσεις του κάθε μαθητή ξεχωριστά.